• Zawieszenie zajęć w SP Małkocin

     • W dniu dzisiejszym Premier poinformował o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni wyższych na dwa tygodnie. Nieczynne będą również placówki kulturalne, takie jak kina, teatry czy muzea.

      Od 12 marca do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w SP Małkocin, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

      W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna pracuje do godz. 13

      Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

      Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

      Przypominamy, iż nie jest to czas dodatkowych ferii, lecz kwarantanny.

      Dyrektor SP Małkocin- Elżbieta Łastowska

     • Drodzy Rodzice!

     •  Prosimy o przyprowadzanie zdrowych dzieci do szkoły i przedszkola. Proszę pamiętać       o innych dzieciach oraz niebezpieczeństwie zarażenia. Konsekwentne przestrzeganie tej zasady uchroni również Państwa dzieci przed ewentualną infekcją.

      Rodzice dziecka do 8. roku życia!

      W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

     • Program warsztatów w Trzęsaczu

     • Fundacja Ekologiczna LAUDATO SI’

      PROGRAM WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY,

      UCZESTNIKÓW PROJEKTU

      Projekt:

      „Poznajemy ptaki Polski i zasady ochrony bioróżnorodności,

       szanujemy Dzieło Stworzenia, 2018-2021.”

      Rok 2020

       PONIEDZIAŁEK

      16.00-18.00

      Przyjazd i zakwaterowanie

      Rejestracja uczestników warsztatów i rozdanie materiałów szkoleniowych.

      Przedstawienie harmonogramu warsztatów, spotkanie organizacyjne

      18:00 KOLACJA

      WTOREK

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      8:30-9:30, Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).

      10:00-11:00, Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.

      11:30-12:30, Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.

      • zajęcia terenowe (grupy III i  IV)

      9:00-11:00, Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków ptaków, zapoznanie się z bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      14:00-15:00, Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).

      15:30-16:30, Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.

      • przerwa na kanapki i herbatę

      16:45-17:45, Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.

      • zajęcia terenowe (grupa I i II)

      14:00-16:00, Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków ptaków, zapoznanie się z bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

      18:00-19:00 KOLACJA

       

       ŚRODA

      8:00 ŚNIADANIE

      • zajęcia terenowe (grupa I i II)

      9.00-11.00 Obserwacje ptaków morskich.

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)
      • 8:309:30, Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
      • 10:0011:00, Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
      • 11:3012:30, Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.

      13.00- 14.00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa I i II)

       

      • 14:0015:00, Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
      • 15:3016:30, Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
      • 16:4517:45. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.
      • zajęcia terenowe (grupa III i IV)

      14:00-16:00 Obserwacje ptaków morskich.

      18:00 KOLACJA

       

      CZWARTEK

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      8:30-9:30,  Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

      10:00-11:00, Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.

      11:30-12:30, Mokradła - charakterystyka.

      • zajęcia terenowe (grupy I i II)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      14:00-15:00, Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

      15:30-16:30, Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.

      • przerwa na kanapki i herbatę

      16:45-17:45, Mokradła - charakterystyka.

      • zajęcia terenowe (grupy III i IV)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

      18:00 KOLACJA

       

      PIĄTEK

      warsztaty terenowe( WSZYSTKIE GRUPY)

      8:00 ŚNIADANIE

      9.oo-13.oo, Obserwacje ptaków parkowych, leśnych, polnych.

      14:00 OBIAD

      15.30-17.30. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.

      18:00 KOLACJA

       

      SOBOTA

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      8:30-9:30, Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.

      10:00-11:00,  Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.

      11:30-12:30, Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.

      • zajęcia terenowe (grupy III i IV)

      9:00-11:00, Obserwacje ptaków morskich.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      14:00-15:00, Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.

      15:30-16:30,  Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.

      16:45-17:45, Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.

      • zajęcia terenowe (grupy I i II)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

       

      18:00 KOLACJA

       

       NIEDZIELA

      warsztaty terenowe (WSZYSTKIE GRUPY)

      • śniadanie 8:00
      • 9.oo12.oo, Zimowanie ptaków – obserwacje gęsi, łabędzi i kaczek, zimowisko bielików.
      • obiad 13:00
      • Podsumowanie warsztatów edukacyjnych i pożegnanie uczestników.
      • Wyjazd uczestników
     • Dzień Babci i Dziadka u najmłodszych😊

     • To wyjątkowy dzień pełen radości, wzruszeń i uśmiechu 😊.Przedszkolaki przedstawiły wyjątkowy program artystyczny ; były to wzruszające wiersze,piosenki,tańce i wspólne zabawy z Dziadkami.Wręczono kochanym  gościom własnoręcznie zrobione przez dzieci pachnące mydełka😊Spotkanie upłynęło w miłej,serdecznej atmosferze.

     • Pachnące mydełka dla Dziadków😊

     • Maluchy z grupy 4-5 latków  miały okazję samodzielnie przygotować mydełka z gliceryny. Każdy przedszkolak dostał foremki i sam tworzył swoje niepowtarzalne mydlane dzieło.Te wyjątkowe prezenty otrzymają Dziadkowie w najbliższą środę 😊.

     • Uwaga- zbiórka do 31.01.2020 r.

     • Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza do włączenia się się do akcji wspierania działaności misyjnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Informacje o potrzebnych rzeczach dostępne są na załączonym plakacie.

     • Opłaty za obiady

     • Od nowego roku 2020, tj.od stycznia opłaty za obiady moga być dokonywane

      wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy

      Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard, wg danych jak niżej:

      Nazwa odbiorcy: Ośrodek Adminstracyjny Szkół Gminy Stargard

      Adres odbiorcy: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

      Nr Konta: Bank PKO SA: 65 1240 3927 1111 0010 9578 6279

      Tytułem: opłata za posiłki (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła)

      Podanie wszystkich danych w tytule przelewu jest konieczne w celu weryfikacji dokonanej

      płatności oraz identyfikacji ucznia, którego wpłata dotyczy.

      Termin płatności: do 15 każdego miesiąca (za miesiąc styczeń do 20 stycznia b.r.)

      Ostatniego dnia płatności wpłata powinna być już widoczna na rachunku bankowym OAS

      Brak opłaty za obiady w w/w terminie wstrzymuje wydawanie posiłków od następnego dnia.

      Opłata za m-c styczeń wynosi 56,40 zł.

       

     • Świąteczne spotkanie z rodzicami w grupie 4-5 latków

     • ​​​​​​​​​​​​​​4-5 latki  przygotowały dla swoich rodziców ,,Świąteczne przedstawienie'' z różnymi tańcami i piosenkami.   Dzieci nie zapomniały o swoich rodzicach, wręczając im własnoręcznie przygotowane prezenty.Był również słodki poczęstunek.Ten uroczy dzień dostarczył wszystkicm dużo radosci i wrażeń.

     • Szkolny Klub Wolontariusza

     • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych i niesienie pomocy potrzebujących to misja naszego szkolnego wolontariatu, którego opiekunem jest p. Wioletta Stefanicka.

      Z okazji Dnia Wolontariusza w szkole odbyły się prelekcje, przygotowane i poprowadzone przez uczennice klasy VII. Na okolicznościowym apelu Szkolny Klub Wolontariusza podsumował swoją pracę w bieżącym roku szkolnym. Zostały również wręczone nagrody za udział w akcji KASZTANOBRANIE.

     • Uwaga!

     • Opłata za dożywianie w XII/2019 wynosi 41,40 zł.

      Z uwagi na okres świąteczny wpłat prosimy dokonywać do 13.12.2019r.

     • Mikołajkowe pierniczki

     • Już od rana w Mikołajki z naszej szkolnej kuchni zaczęły się unosić wspaniałe zapachy...

      To nasze szkolne elfy z klas 0-III zabrały się pod kierunkiem swoich wychowawczyń za pieczenie pierniczków. Powstała ich całkiem pokaźna góra :) Elfy nie poprzestały jednak na tym- postanowiły pięknie pierniczki udekorować. Spójrzcie, jakie były pracowite i staranne !

      Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców, którzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu pięknych pierniczkowych dekoracji.