• Nasza historia

   • 1946
    • Początki

     Początki

     Szkoła Podstawowa w Małkocinie rozpoczęła działalność w 1946 roku. Pierwszym jej kierownikiem był Pan Alojzy Dominiczak. Początkowo zajęcia odbywały się ​w budynku, w którym obecnie znajdują się mieszkania prywatne.

     W roku 1960/1961 część zajęć odbywała się już w obecnym budynku szkolnym. Rok później wszystkie oddziały zostały przeniesione do budynku, w którym szkoła znajduje się do dnia dzisiejszego.  

     W  pierwszych dziesięcioleciach działalności placówki jej kierownikami byli kolejno: Maria Bobik, Czesław Cholewa, Elżbieta Przepióra i Zenon Kmieciak.

     Źródło : http://www.spmalkocin.pl/historia.html

   • lata 80/90
    • Rozwój

     Rozwój

     W drugiej połowie lat 80., kiedy dyrektorem szkoły został Pan Kazimierz Kaczmarczyk, rozbudowano budynek. Dołączono wówczas oddział przedszkolny ​z Klępina.  

     W latach 90. dyrektorami byli Henryk Dawidowicz i Małgorzata Gorbaczewska (Jastrzębska).

      

     Źródło: http://www.spmalkocin.pl/historia.html

   • 01.09.2011
    • Nowoczesna

     Nowoczesna

     Od 2000 roku do dnia dzisiejszego, dyrektorem szkoły jest Elżbieta Łastowska.

     Pierwszego września 2011 roku przekazano uczniom oraz gronu pedagogicznemu wyremontowaną siedzibę szkoły. Był to  bardzo ważny moment, bowiem przez dwa lata dzieci  z Małkocina uczyły się w wiejskiej świetlicy  i kontenerach socjalnych. Rozbudowana infrastruktura sportowa stała się wizytówką naszej placówki.

     Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali :  Dyrektor placówki Pani Elżbieta Łastowska , Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz oraz nasza uczennica Agata Łuksza. Obecni byli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

   • 14.10.2016
    • Pod korczakowskim sztandarem

     Pod korczakowskim sztandarem

     14.10.2016 w siedemdziesiątą rocznicę działalności  odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Janusza Korczaka. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w Szkole Podstawowej w Małkocinie gościli najważniejsi przedstawiciele Gminy, Powiatu i regionu.