• Zakończenie roku szkolnego 2019/20- informacje

     • Odbiór świadectw ukończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020 r. (piątek) odbędzie się przy wejściach do budynku szkoły, na świeżym powietrzu. Szczegółowy harmonogram dla klas przekażą wychowawcy.

      Wszyscy  uczniowie  i osoby  im towarzyszące (rodzic /opiekun prawny) zobowiązani są przy wejściu  na teren szkolny do zasłaniania ust i nosa.

      Z uczniem może zgłosić się po odebranie świadectwa jeden rodzic lub opiekun prawny. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa należy przybyć punktualnie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń i osoba z nim przebywająca jak najszybciej opuszczają teren szkolny.

      Świadectwa, które nie zostaną odebrane w  dniu 26.06.2020 r. będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od w godz. 8-13 do 31 lipca 2020 r.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się dn. 26.06.2020r.

      Klasa VIII-   godzina   9:00

      Klasy 0-VII - godzina 10:00

      Godziny dowozu uczniów do szkoły na planszy poniżej.

     • Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

     • Uwaga, w dniu 18 czerwca (po egzaminie z języka obcego) książki i podręczniki oddaje klasa ósma.

      Pozostali uczniowie mogą zwracać książki i podręczniki :

      w poniedziałek 15 czerwca, w piatek 19 czerwca w godz. 9-11

      oraz przez cały tydzień 22-26 czerwca (do zakończenia roku szkolnego)

      w godz. 9-12.

      Książki można również zostawić zapakowane i podpisane nazwiskiem ucznia u obsługi szkoły w godz. 8-13

     • 01.06.2020r. Dzień Dziecka

     • Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka składają: Dyrekcja, nauczyciele i obsługa szkoły w Małkocinie :)

     • "AKWARIUM"

     • Uczniowie klasy 1, po raz kolejny zaskoczyli swoją pomysłowością i kreatywnością. W tym trudnym czasie, kiedy jesteśmy w swoich domach i mamy ograniczone możliwości współpracy w grupie. Nie przeszkodziło to, w realizacji tych pięknych prac. Każdy uczeń wykonał akwarium według własnego pomysłu, który zrodził się w głowie i sercu. Wyzwanie było wielkie, a projekt niełatwy do zrealizowania. Aranżacja akwarium to przede wszystkim wyobraźnia. Gratuluję wytrwałości i zaangażowania rodziców. :-)


       Wychowawca - Renata Łyczywek


       

     • Dzień Mamy

     • Z okazji tego wyjątkowego święta nasi najmłodsi uczniowie przygotowali prezent dla wszystkich Mam.

     • Konsultacje dla klasy 8

     • Drodzy Rodzice,

      mamy za sobą dwa miesiące intensywnej nauki w trybie online. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron okazało się, że proces ten przebiega niezwykle efektywnie i zachowuje ciągłość żywej relacji między uczniem a nauczycielem. Uwzględniając rozporządzenie MEN, od dnia 25 maja zaistnieje możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji dla uczniów klasy ósmej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych proponujemy konsultacje w trybie online wg następującego harmonogramu:

      WTOREK:

      11-12 matematyka 12-13 język angielski

      CZWARTEK:

      9-10 język polski 12-13 język niemiecki

      Jednocześnie informujemy, że szkolna biblioteka jest czynna w poniedziałki od 9-11.

     • Dyżur biblioteki szkolnej

     • Od dnia 25.05.2020r. biblioteka szkolna rozpoczyna dyżury w każdy poniedziałek,

      w godzinach 9-11.

      Serdecznie zapraszamy!

     • Wyróżnienie w wojewódzkim w konkursie plastycznym ,,O Ziemię dba się tu - nie tylko w jej dniu"

     • Wyróżnienie dla Filipa Masłowskiego  w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,O Ziemię dba się tu - nie tylko w jej dniu!". Konkurs został zorganizowany  przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeciniej. Oceniono 222 prace. Na konkurs zostały wysłane prace najmłodszych uczniów i klasy 4.

       

     • ,,Aktorzy w teatrze lalek” – prace uczniów klasy 1

     •  

      Uczniowie klasy 1 wykazali się kreatywnością i pomysłowością, a także niezwykłą dokładnością i zaangażowaniem. Prace inspirowane były zajęciami, o tym samym tytule. Podczas tych zajęć, dzieci dowiedziały się, co to jest teatr lalek, jakie są rodzaje lalek. Można powiedzieć, że poznali teatr od kulis. A efekty pracy dzieci możemy zobaczyć w filmiku. Jako wychowawca, pragnę podziękować wszystkim rodzicom wspierającym swoje dzieci w pracy. BRAWO :-)

     • Technika klasa 4

     • Każdego dnia człowiek produkuje duże ilości śmieci. Niektóre z nich można jednak wykorzystać ponownie. Bardzo dobrze wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły. W ramach lekcji techniki mieli za zadanie nadać drugie życie odpadom. Doskonale poradzili sobie z tym zadaniem uczniowie klasy IV. Oto ich propozycje.

     • Otwarcie oddziałów przedszkolnych

     • W związku z planowanym otwarciem oddziałów przedszkolnych prosimy rodziców o telefoniczne

      zgłaszanie uczestnictwa dzieci w zajęciach w nieprzekraczalnym terminie do

      04.05.2020r. do godz. 11.

      Poniżej podajemy link do komunikatu ministerstwa w sprawie otwarcia przedszkoli:

      https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

      Na dole komunikatu znajdują się również wytyczne sanitarne, z którymi prosimy się zapoznać przed powrótem dziecka do placówki.

      Ostateczną decyzję w sprawie otwarcia oddziałów przedszkolnych podejmie organ prowadzący, o czym bedziemy informować na bieżąco.

       

     • Majowe święta

     • Z okazji świąt majowych maluchy z naszej szkoły przygotowały niespodziankę.

     • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

     • Zapraszamy do wirtualnej gazetki szkolnej przygotowanej przez panią Magdalenę Marzec- nauczecielkę historii w SP Małkocin.

     • Kartka dla MEDYKA

     • Uczniowie klasy II przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Magdaleny Marzec kartki z podziękowaniami dla służb medycznych, które z ogromnym poświęceniem i narażeniem własnego zdrowia i życia pełnią swą trudną służbę.

      Szkoła Podstwowa w Małkocinie przesyła serdeczne podziękowania !!!

     • UWAGA ! Godziny obowiązkowej aktywności!

     • Godziny obowiązkowej aktywności uczniów poszczególnych klas

      i nauczycieli , uczących w danym dniu, na platformie Microsoft Teams:

      Klasa 4- godz. 12-13

      Klasa 5- godz. 10-11

      Klasa 6- godz. 11-12

      Klasa 7- godz.  9-10

      Klasa 8- godz. 14-16

     • PLAN ZDALNEGO NAUCZANIA W SP MAŁKOCIN

     • ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

      Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie

      INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

       

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      Od 25 marca odbywa się kształcenie na odległość. Od tego dnia wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Odbywa się to według poniższych zasad:

      • Nauczyciele przygotowują materiały dla każdej klasy i przekazują je uczniom lub rodzicom. Wykorzystują w tym celu różne techniki i narzędzia: zadania z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń, karty pracy, programy telewizji publicznej, audycje radiowe, filmy edukacyjne, arkusze egzaminacyjne i inne. Nauczyciele mogą korzystać z platformy Microsoft Office 365 (Teams) i innych platform edukacyjnych. W kontaktach z uczniami i rodzicami wykorzystują pocztę elektroniczną, rozmowy telefoniczne, komunikatory, portale społecznościowe. Sposób komunikacji uwzględnia możliwości techniczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeżeli jakiś uczeń ma problem z dostępem do Internetu czy komputera, informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
      • Zalogowanie się na platformie i odebranie zadań do godziny 15:00 jest potwierdzeniem obecności ucznia w danym dniu na zajęciach.

       

       

      Harmonogram zdalnego nauczania

       

      Klasa 3

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna

      Środa- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna

       

       

      Klasa 2

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna

      Środa- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna

      Klasa 1

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Środa- edukacja wczesnoszkolna

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

       

      Zerówka 6-latki

      Poniedziałek- edukacja przedszkolna, religia

      Wtorek- edukacja przedszkolna

      Środa- edukacja przedszkolna

      Czwartek- edukacja przedszkolna

      Piątek- edukacja przedszkolna, język niemiecki

      Zerówka 4-5- latki

      Poniedziałek- edukacja przedszkolna, religia

      Wtorek- edukacja przedszkolna

      Środa- edukacja przedszkolna

      Czwartek- edukacja przedszkolna

      Piątek- edukacja przedszkolna, język niemiecki

       

       

      OCENIANIE

      • Wybrane zadania podlegają ocenianiu. Uczniowie są o tym informowani i przesyłają rozwiązane zadania w postaci uzgodnionej z nauczycielem (pliki, zdjęcia, testy lub quizy na platformach lub inne) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie mogą być również oceniani za aktywność, np. informując nauczyciela o wykonaniu zadania.
      • Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytów przedmiotowych (tam gdzie były one prowadzone) z adnotacją - data wykonania czynności (np.: oglądałem film zadany przez panią, rozwiązałem zadanie) - zeszyt jest dokumentacją pracy ucznia w okresie zdalnego nauczania.
       
      KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM
       
      • Pedagog szkolny Jacek Grzegorek jest dostępny dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Kontakt przez aplikację Microsoft office 365  (Teams) lub przez  e-mail:     jgrzegorek@szkolamalkocin.onmicrosoft.com
       
       
      RODZICU !
      

       

      1. Zachęcaj dziecko do samodzielnej pracy.
      2. Bądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy,sprawdzaj stronę internetową szkoły.
      3. W miarę możliwości wspieraj, ale nie wyręczaj swojego dziecka w wykonywaniu zadanych prac.

       

      UCZNIU !

      1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
      2. Staraj się samodzielnie organizować naukę własną w domu.
      3. Najlepsze efekty daje systematyczna praca!
      4. Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o pomoc nauczyciela.
      5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy przedłużać. Rób krótkie przerwy!
      6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
      7. Pamiętaj o kulturze języka w komunikacji z nauczycielami i kolegami.