• Uwaga ósmoklasiści

     • https://wyniki.edu.pl/Z dostępnych informacji wiadomo, że wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie można sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej już w piątek, 31 lipca.

      Jak sprawdzić swoje wyniki?

      Ze względu na duże zainteresowanie, poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak online sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty:

      1. Aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wpisać w przeglądarkę adres internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu
      2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Loginy i hasła  każdy uczeń może otrzymać w szkole.
      3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.