• UWAGA ! Godziny obowiązkowej aktywności!

     • Godziny obowiązkowej aktywności uczniów poszczególnych klas

      i nauczycieli , uczących w danym dniu, na platformie Microsoft Teams:

      Klasa 4- godz. 12-13

      Klasa 5- godz. 10-11

      Klasa 6- godz. 11-12

      Klasa 7- godz.  9-10

      Klasa 8- godz. 14-16

     • PLAN ZDALNEGO NAUCZANIA W SP MAŁKOCIN

     • ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

      Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie

      INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

       

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      Od 25 marca odbywa się kształcenie na odległość. Od tego dnia wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli jest obowiązkowe. Odbywa się to według poniższych zasad:

      • Nauczyciele przygotowują materiały dla każdej klasy i przekazują je uczniom lub rodzicom. Wykorzystują w tym celu różne techniki i narzędzia: zadania z wykorzystaniem podręczników i ćwiczeń, karty pracy, programy telewizji publicznej, audycje radiowe, filmy edukacyjne, arkusze egzaminacyjne i inne. Nauczyciele mogą korzystać z platformy Microsoft Office 365 (Teams) i innych platform edukacyjnych. W kontaktach z uczniami i rodzicami wykorzystują pocztę elektroniczną, rozmowy telefoniczne, komunikatory, portale społecznościowe. Sposób komunikacji uwzględnia możliwości techniczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeżeli jakiś uczeń ma problem z dostępem do Internetu czy komputera, informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
      • Zalogowanie się na platformie i odebranie zadań do godziny 15:00 jest potwierdzeniem obecności ucznia w danym dniu na zajęciach.

       

       

      Harmonogram zdalnego nauczania

       

      Klasa 3

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna

      Środa- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna

       

       

      Klasa 2

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna

      Środa- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna

      Klasa 1

      Poniedziałek- edukacja wczesnoszkolna, koło języka angielskiego (materiał 2 godz.)

      Wtorek- edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki (materiał z 2 godz.)

      Środa- edukacja wczesnoszkolna

      Czwartek- edukacja wczesnoszkolna

      Piątek- edukacja wczesnoszkolna, religia (materiał z 2 godz.)

       

      Zerówka 6-latki

      Poniedziałek- edukacja przedszkolna, religia

      Wtorek- edukacja przedszkolna

      Środa- edukacja przedszkolna

      Czwartek- edukacja przedszkolna

      Piątek- edukacja przedszkolna, język niemiecki

      Zerówka 4-5- latki

      Poniedziałek- edukacja przedszkolna, religia

      Wtorek- edukacja przedszkolna

      Środa- edukacja przedszkolna

      Czwartek- edukacja przedszkolna

      Piątek- edukacja przedszkolna, język niemiecki

       

       

      OCENIANIE

      • Wybrane zadania podlegają ocenianiu. Uczniowie są o tym informowani i przesyłają rozwiązane zadania w postaci uzgodnionej z nauczycielem (pliki, zdjęcia, testy lub quizy na platformach lub inne) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie mogą być również oceniani za aktywność, np. informując nauczyciela o wykonaniu zadania.
      • Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytów przedmiotowych (tam gdzie były one prowadzone) z adnotacją - data wykonania czynności (np.: oglądałem film zadany przez panią, rozwiązałem zadanie) - zeszyt jest dokumentacją pracy ucznia w okresie zdalnego nauczania.
       
      KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM
       
      • Pedagog szkolny Jacek Grzegorek jest dostępny dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Kontakt przez aplikację Microsoft office 365  (Teams) lub przez  e-mail:     jgrzegorek@szkolamalkocin.onmicrosoft.com
       
       
      RODZICU !
      

       

      1. Zachęcaj dziecko do samodzielnej pracy.
      2. Bądź w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy,sprawdzaj stronę internetową szkoły.
      3. W miarę możliwości wspieraj, ale nie wyręczaj swojego dziecka w wykonywaniu zadanych prac.

       

      UCZNIU !

      1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
      2. Staraj się samodzielnie organizować naukę własną w domu.
      3. Najlepsze efekty daje systematyczna praca!
      4. Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o pomoc nauczyciela.
      5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy przedłużać. Rób krótkie przerwy!
      6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
      7. Pamiętaj o kulturze języka w komunikacji z nauczycielami i kolegami.

       

       

       

       

       

     • UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

     • Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się zdalnie. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują już materiały.

      Terminy :

       

      1.   30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
      2.  31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
      3.  1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

      Prosimy kontaktować się z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

     • Komunikat

     • Warszawa, 13 marca 2020 roku

       

      Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
      - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

                      

      Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.  

       

      Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

       

      W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

      • dziennika elektronicznego,
      • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
      • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

       

      W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

       

       

      Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

       

      1. epodreczniki.pl
      2. Portal wiedzy dla nauczycieli
      3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
      4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
      5. Portal lektury.gov.pl
      6. Strona Centrum Nauki Kopernik
      7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
      8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
      9. Serwis Ninateka
      10. Serwis Muzykoteka Szkolna
      11. Biblioteka Cyfrowa Polona
      12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
      13. Serwis Telewizji Polskiej
      14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

       

      Epodreczniki.pl
      https://epodreczniki.pl/

      To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

       

      Materiały dostępne na platformie są:

      • bezpłatne,
      • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
      • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
      • dostępne z  różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
      • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

       

      Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

      • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
      • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
      • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

       

      Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

       

      Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

      Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

       

      Portal Scholaris
      http://www.scholaris.pl/

      To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

       

      Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

       

      Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z  wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

       

      Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych www.cke.gov.pl

      Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

       

      Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

      Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

       

      Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
      http://wlaczpolske.pl

      Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

       

      Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski. 

       

      Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce. 

       

       

       

       

       

      Portal lektury.gov.pl
      https://lektury.gov.pl/

      To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
      i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

       

      Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/

      Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

       

      Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1 

      Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

       

      Serwis IPN Przystanek historia

      https://przystanekhistoria.pl

      Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

       

      Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe. 

       

      Strona Krajowego Biura programu eTwinning
      https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje

      Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

       

      Serwis Ninateka
      https://ninateka.pl/edu

      To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

       

      Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

       

      Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

       

      Serwis Muzykoteka Szkolna
      http://www.muzykotekaszkolna.pl/

      Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

       

      W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

       

      Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju  Edukacji
      www.bc.ore.edu.pl

      Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

       

       

       

      Biblioteka Cyfrowa Polona
      www.polona.pl

      Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

       

      W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

       

      Serwis Telewizji Polskiej
      https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

       

      Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

       

      Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

       

      Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.

       

      W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

       

       

       

       

      Serwis Polskie Radio Dzieciom
      www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

      To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

       

      Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • APEL

     • Ogromny apel do wszystkich ucznów. To nie sa ferie !!!

      To jest czas kwarantanny, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

      Nie wolno powielić włoskiego błędu. Tam duża część młodzieży potraktowała brak zajęć jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich, przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

      Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi do niezbędnego minimum.

      Życie towarzyskie przenieście do internetu, a lekarstwem na nudę niech będą książki, hobby lub prace domowe.

      Dyrektor SP Małkocin- Elżbieta Łastowska

     • Zawieszenie zajęć w SP Małkocin

     • W dniu dzisiejszym Premier poinformował o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni wyższych na dwa tygodnie. Nieczynne będą również placówki kulturalne, takie jak kina, teatry czy muzea.

      Od 12 marca do 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia w SP Małkocin, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy.

      W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna pracuje do godz. 13

      Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.

      Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

      Przypominamy, iż nie jest to czas dodatkowych ferii, lecz kwarantanny.

      Dyrektor SP Małkocin- Elżbieta Łastowska