• Drodzy Rodzice!

     •  Prosimy o przyprowadzanie zdrowych dzieci do szkoły i przedszkola. Proszę pamiętać       o innych dzieciach oraz niebezpieczeństwie zarażenia. Konsekwentne przestrzeganie tej zasady uchroni również Państwa dzieci przed ewentualną infekcją.

      Rodzice dziecka do 8. roku życia!

      W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

     • Program warsztatów w Trzęsaczu

     • Fundacja Ekologiczna LAUDATO SI’

      PROGRAM WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY,

      UCZESTNIKÓW PROJEKTU

      Projekt:

      „Poznajemy ptaki Polski i zasady ochrony bioróżnorodności,

       szanujemy Dzieło Stworzenia, 2018-2021.”

      Rok 2020

       PONIEDZIAŁEK

      16.00-18.00

      Przyjazd i zakwaterowanie

      Rejestracja uczestników warsztatów i rozdanie materiałów szkoleniowych.

      Przedstawienie harmonogramu warsztatów, spotkanie organizacyjne

      18:00 KOLACJA

      WTOREK

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      8:30-9:30, Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).

      10:00-11:00, Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.

      11:30-12:30, Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.

      • zajęcia terenowe (grupy III i  IV)

      9:00-11:00, Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków ptaków, zapoznanie się z bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      14:00-15:00, Ptaki w środowisku zmienionym przez człowieka – synurbizacja, zmiany w zachowaniach ptaków, jak człowiek wpływa na obecność ptaków (negatywne i pozytywne efekty).

      15:30-16:30, Jak samodzielnie zorganizować badania ptaków na własnym terenie – zbieranie podstawowej wiedzy o przyrodzie, praca z mapami, wyznaczanie powierzchni lub tras badawczych.

      • przerwa na kanapki i herbatę

      16:45-17:45, Obserwacje ptaków na terenach leśnych, parkowych i w zadrzewieniach śródpolnych – gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków leśnych.

      • zajęcia terenowe (grupa I i II)

      14:00-16:00, Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych gatunków ptaków, zapoznanie się z bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

      18:00-19:00 KOLACJA

       

       ŚRODA

      8:00 ŚNIADANIE

      • zajęcia terenowe (grupa I i II)

      9.00-11.00 Obserwacje ptaków morskich.

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)
      • 8:309:30, Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
      • 10:0011:00, Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
      • 11:3012:30, Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.

      13.00- 14.00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa I i II)

       

      • 14:0015:00, Nauka rozpoznawania gatunków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
      • 15:3016:30, Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
      • 16:4517:45. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.
      • zajęcia terenowe (grupa III i IV)

      14:00-16:00 Obserwacje ptaków morskich.

      18:00 KOLACJA

       

      CZWARTEK

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      8:30-9:30,  Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

      10:00-11:00, Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.

      11:30-12:30, Mokradła - charakterystyka.

      • zajęcia terenowe (grupy I i II)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      14:00-15:00, Obserwacje ptaków na terenach wodno-błotnych -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia ważniejszych gatunków ptaków wodnych i błotnych.

      15:30-16:30, Obserwacje ptaków na terenach otwartych: pola, łąki, bagna -  gatunki, miejsca, metody i terminy obserwacji, biologia podstawowych gatunków ptaków terenów otwartych.

      • przerwa na kanapki i herbatę

      16:45-17:45, Mokradła - charakterystyka.

      • zajęcia terenowe (grupy III i IV)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

      18:00 KOLACJA

       

      PIĄTEK

      warsztaty terenowe( WSZYSTKIE GRUPY)

      8:00 ŚNIADANIE

      9.oo-13.oo, Obserwacje ptaków parkowych, leśnych, polnych.

      14:00 OBIAD

      15.30-17.30. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej, sylwetki w locie.

      18:00 KOLACJA

       

      SOBOTA

      8:00 ŚNIADANIE

      • pracownia przyrodnicza (grupy I i II)

      8:30-9:30, Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.

      10:00-11:00,  Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.

      11:30-12:30, Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.

      • zajęcia terenowe (grupy III i IV)

      9:00-11:00, Obserwacje ptaków morskich.

      13:00-14:00 OBIAD

      • pracownia przyrodnicza (grupa III i IV)

      14:00-15:00, Rzadkie i ginące ptaki Polski i Europy – gatunki, biologia, ochrona.

      15:30-16:30,  Pospolite ptaki lęgowe Polski i Europy – gatunki, biologia, liczebność, badania.

      16:45-17:45, Rozpoznawanie pędów drzew i krzewów w stanie bez liści.

      • zajęcia terenowe (grupy I i II)

      14:00-16:00, Obserwacje ptaków morskich.

       

      18:00 KOLACJA

       

       NIEDZIELA

      warsztaty terenowe (WSZYSTKIE GRUPY)

      • śniadanie 8:00
      • 9.oo12.oo, Zimowanie ptaków – obserwacje gęsi, łabędzi i kaczek, zimowisko bielików.
      • obiad 13:00
      • Podsumowanie warsztatów edukacyjnych i pożegnanie uczestników.
      • Wyjazd uczestników
     • Dzień Babci i Dziadka u najmłodszych😊

     • To wyjątkowy dzień pełen radości, wzruszeń i uśmiechu 😊.Przedszkolaki przedstawiły wyjątkowy program artystyczny ; były to wzruszające wiersze,piosenki,tańce i wspólne zabawy z Dziadkami.Wręczono kochanym  gościom własnoręcznie zrobione przez dzieci pachnące mydełka😊Spotkanie upłynęło w miłej,serdecznej atmosferze.