• Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020

      1. 31 października 2019r.
      2. 2 stycznia 2020 r.
      3. 3 stycznia 2020 r.
      4. 21 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)
      5. 22 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)
      6. 23 kwietnia 2020r. (egzamin ósmoklasisty)
      7. 30 kwietnia 2020r.
      8. 12 czerwca 2020r.

      Podczas egzaminów świetlica będzie nieczynna,w pozostałe dni czynna w godz. 8.00 -15.00

      Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2019/2020