• Internet i jego zagrożenia

     • Bądź odpowiedzialnym rodzicem!!!!!!!

     • Pamiętaj!!!!!!

      • musisz być świadomy, jakie zagrożenia może nieść Internet,
      • musisz dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci,
      • musisz wiedzieć, jakich informacji nie należy podawać,
      • musisz być świadomy zagrożeń wynikających z rozmów z nieznajomymi,
      • musisz znać swoje prawa jako użytkownika Internetu,
      • musisz potrafić wycofać się z niebezpiecznej rozmowy,
      • musisz pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w Internecie: "Nieznane znaczy niebezpieczne",
      • musisz znać zasady zgodnego z prawem wykorzystania komputera (prawa autorskie, licencje, piractwo komputerowe.
   • Jeżeli masz jakieś problemy porozmawiaj z rodzicami, nauczycielem.


    Możesz również skontaktować się ze specjalistami:
    na bezpłatny numer telefonu: 800-100-100 lub e-mail : helpline@helpline.org.pl

    Możesz także skorzystać z wiadomości na stronach Internetowych:
    www.dbi.pl
    www.dyzurnet.pl
    www.sieciaki.pl
    www.dzieckowsieci.pl

     • Bądź odpowiedzialnym rodzicem!!!!!!!

      • znasz i stosujesz „złote zasady",
      • zapewniasz dziecku bezpieczny dostęp do Internetu,
      • rozmawiasz z dzieckiem o zagrożeniach, jakie może nieść globalna sieć,
      • interesujesz się odwiedzanymi przez dziecko stronami internetowymi,
      • zapewniasz odpowiedni poziom nadzoru.
      • udzielasz wsparcia swojemu dziecku w przypadku niepokojących sytuacji związanych z pracą w Internecie,
      • informujesz, do kogo może zwrócić się z prośbą o pomoc w razie poczucia zagrożenia,
      • znasz internetowe adresy fundacji i innych organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci,
      • masz świadomość, jakie treści nie powinny znaleźć się w Internecie,
      • sygnalizujesz pojawiające się niebezpieczeństwo.