• Zakończenie roku szkolnego 2019/20- informacje

     • Odbiór świadectw ukończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020 r. (piątek) odbędzie się przy wejściach do budynku szkoły, na świeżym powietrzu. Szczegółowy harmonogram dla klas przekażą wychowawcy.

      Wszyscy  uczniowie  i osoby  im towarzyszące (rodzic /opiekun prawny) zobowiązani są przy wejściu  na teren szkolny do zasłaniania ust i nosa.

      Z uczniem może zgłosić się po odebranie świadectwa jeden rodzic lub opiekun prawny. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa należy przybyć punktualnie. Po otrzymaniu świadectwa uczeń i osoba z nim przebywająca jak najszybciej opuszczają teren szkolny.

      Świadectwa, które nie zostaną odebrane w  dniu 26.06.2020 r. będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od w godz. 8-13 do 31 lipca 2020 r.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się dn. 26.06.2020r.

      Klasa VIII-   godzina   9:00

      Klasy 0-VII - godzina 10:00

      Godziny dowozu uczniów do szkoły na planszy poniżej.

     • Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

     • Uwaga, w dniu 18 czerwca (po egzaminie z języka obcego) książki i podręczniki oddaje klasa ósma.

      Pozostali uczniowie mogą zwracać książki i podręczniki :

      w poniedziałek 15 czerwca, w piatek 19 czerwca w godz. 9-11

      oraz przez cały tydzień 22-26 czerwca (do zakończenia roku szkolnego)

      w godz. 9-12.

      Książki można również zostawić zapakowane i podpisane nazwiskiem ucznia u obsługi szkoły w godz. 8-13